پک حلوا ویفری و خرما با گردو
پک حلوا ویفری و خرما با گردو

پک حلوا ویفری و خرما با گردو

پک حلوا ویفری و خرما و گردو


شامل: پک حلوا ویفری و خرما با گردو | مشاهده جزییات

شامل یک حلوای ویفری و یک خرمای گردویی با روکش حلوا ویژه استفاده در پک پذیرایی مراسم ترحیم


تعداد مدت زمان آماده سازی قیمت درصد تخفیف
از 15 تا 250 24 ساعت 5000 تومان 0 درصد
از 251 تا 500 24 ساعت 4750 تومان 5 درصد
از 501 به بالا 48 ساعت 4650 تومان 7 درصد
تعداد