پک مقوایی متوسط سبز
پک مقوایی متوسط سبز

پک مقوایی متوسط سبز

شامل: پک مقوایی متوسط سبز | مشاهده جزییات

(محتوی حداکثر پنج آیتم با ابعاد 8*13*21) پک متوسط را می توانید برای مراسم دفاع. جشن ها، همایش، مولودی، پذیرایی سازمان ها در مناسب های گوناگون سفارش دهید.


تعداد مدت زمان آماده سازی قیمت درصد تخفیف
از 15 تا 250 0 ساعت 3500 تومان 0 درصد
از 251 تا 500 0 ساعت 3320 تومان 5 درصد
از 501 به بالا 0 ساعت 3250 تومان 7 درصد
تعداد