قوانین و مقررات

  • شرایط ثبت سفارش و ارسال

  • برای ثبت سفارش، حتما حداقل 12 ساعت قبل سفارش خود را ثبت کنید.
  • در نظر داشته باشید که مبلغ حمل و نقل برای سفارشات متناسب با مبلغ نهایی متفاوت است.

محدودیت‌ها

  • شما با صراحت و تاکید از تمام موارد زیر منع هستید:
   • انتشار و یا فروش و یا استفاده تجاری به هر نحوی و یا نمایش هرگونه مواد موجود در وب سایت مهمانو به هر شکلی
   • استفاده و یا بازنشر ویا ارجاع به مطالب موجود در سایت مهمانو به شکلی که موجب خسارت و یا آسیب رساندن به مجموعه  شود
   • استفاده از مطالب سایت در جهتی خلاف با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • قوانین حاکم و قضایی

  • تمامی قوانین حاکم در داخل جغرافیای کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، در سایت مهمانو نیز لازم الاجرا و معتبر می‌باشند